Korfbal Vereniging
OKV Oostzaan

Contact

Postadres OKV
Lijsterstraat 44
1521 XC Wormerveer

Voorzitter Ton van Ingen voorzitter@okv-korfbal.nl
Secretaris Maya de Jong secretaris@okv-korfbal.nl
Penningmeester    Albert Roebersen    penningmeester@okv-korfbal.nl

Wedstrijdsecretariaat / Senioren & Jeugd Scheidsrechters-coordinator/
Technischecommissie
Wim de Graaf
06 - 105 919 77
wedstrijdsecretariaat@okv-korfbal.nl
tc@okv-korfbal.nl

Redactie
Wil je een leuk stukje voor in het clubblad of voor op de website inleveren doe dit dan via onderstaande e-mailadres.
redactie@okv-korfbal.nl

Ledenadministratie
Jannie de Graaf
ledenadministratie@okv-korfbal.nl

Voor de contactgegevens van de verschillende commissies, verwijzen wij u door naar Bestuur en Commissies.

Contactgegevens O.K.V. Veld
Sportcomplex Twiskepolder
Twiskeweg 101
1511 BW Oostzaan

Telefoon: 075 - 684 3218
E-mail: info@okv-korfbal.nl
Contactgegevens O.K.V. Zaal
Stichting Sporthal Oostzaan
Twiskeweg 107
1511 BW Oostzaan

Telefoonnummer: 075 - 684 4764
E-mailadres: info@sportscafethematch.nl