Korfbal Vereniging
OKV Oostzaan

Vreemd jaar

zondag 10 mei 2020
Vreemd jaar.
 
Vanaf 15 maart is er in de wereld geen normaal leven. Alle zaken staan stil of draaien om halve kracht. Ook de sportverenigingen zijn op deze datum stopgezet. Alle trainingen, wedstrijden en alle andere activiteiten gingen niet door. De competitie werd stopgezet en het was aan de KNKV om oplossingen te zoeken. Inmiddels is alles weer rond en zal het eerste en tweede naar de zaterdag competitie gaan. Dit omdat op zondag veel wedstrijden erg ver weg waren en in overleg met spelers en trainers is ervoor gekozen om in de zaterdag poules uit te komen.
 
Ook voor de inkomsten van de verenigingen dus ook OKV is het een vreemde tijd. Geen kantine en andere inkomsten maar onkosten gaan wel gewoon door. Een eerste berekening van Lilian en Guda laat zien dat we geen extra lening hoeven af te sluiten.
 
Bestuurlijk ging het ook vreemd. Niet bij elkaar mogen komen voor bestuursvergaderingen of andere overleggen. Gelukkig is er skype en het viel me mee hoe soepel dat ging. De belangrijkste zaken hebben we door kunnen nemen. Zo stoppen er drie bestuursleden aankomende ledenvergadering. Sharon, Lilian en Ton leggen hun functie dan neer. Het is belangrijk dat deze weer worden ingevuld. Mocht je idee hebben op toe te treden in het bestuur, geef dit dan door aan een van de bestuursleden.
 
Maandag 11 mei zijn de jeugdtrainingen weer begonnen, Marcel Schaft heeft een Corona protocol geschreven en deze aan de gemeente ter beoordeling aangeboden. Het ziet er goed uit en als ieder zich hieraan houdt moet dit geen problemen geven. Heel belangrijk is natuurlijk wel;
 
Als je ziek bent, hoofdpijn, koorts, hoesten of iets dergelijks, blijf dan thuis.
 
Alleen de kinderen die trainen mogen op de velden aanwezig zijn, ouders begeleiders e.d. mogen niet langs het veld staan. De kinderen mogen tot aan de poort gebracht worden.
Op de site staat het gehele protocol beschreven.
 
Vrijwilligers;
 Om als vereniging te blijven bestaan hebben we veel vrijwilligers nodig. Zonder deze mensen kan een vereniging, ook OKV, niet bestaan. Er zijn dan ook voor het nieuwe seizoen veel vrijwilligers nodig, hieronder een kleine selectie.
 
Uitbreiding van de kantine commissie:
·      Samen met de huidige commissie de kantine diensten inplannen
·      Zorgen voor het kasgeld
·      Zorgen dat alles klaarstaat voor het speelweekend
·      Overleg met het bestuur
·      Samen ervoor zorgen dat het een gezellige thuisbasis is.
·      Overleggen met activiteiten commissie
 
Zonder uitbreiding van de kantine commissie zal de kantine waarschijnlijk noodgedwongen dicht blijven, dat mag niet gebeuren.
 
 Uitbreiding van de TC (technische commissie):
·      Overleg met de leden van de TC over de indelingen van de seniorenteams.
·      Overleg met de jeugd technische commissie
·      Overleg over tal van andere speel technische zaken.
 
Penningmeester:
·      Innen van de contributie
·      Bijhouden van de in en uitgaves
·      Bijwonen bestuursvergaderingen
·      Oppakken van kleine zaken
·      Overleg met de activiteiten commissie
·      Overleg met de kantine commissie
·      Maken exploitatie balans en begroting voor de ledenvergadering
·      Samenwerken met 2e penningmeester Guda.
·      Vormt met voorzitter en secretaris het dagelijks bestuur
 
Bestuurslid:
·      Bijwonen bestuursvergaderingen
·      Oppakken tal van projecten (in overleg)
·      Aanspreekpunt van de leden.
 
Voorzitter:
·      Leiden van de bestuursvergaderingen
·      Oppakken van projecten (in overleg)
·      Overleggen met commissies
·      Aanspreekpunt van de leden
·      Verdelen van taken binnen het bestuur
·      Vormt met penningmeester en secretaris het dagelijks bestuur
·      Beslissingen durven nemen
 
Mochten er mensen die zijn, en ik weet dat die er zijn, schroom dan niet en stel je dan beschikbaar voor een van bovenstaande functies.
 
Laten we het nieuwe seizoen goed gaan beginnen.
 
Blijf gezond en positief.

Ton