Korfbal Vereniging
OKV Oostzaan

Club van Vijftig

dinsdag 15 maart 2022
Uitnodiging voor de jaarlijkse vergadering van de Club van Vijftig. Deze wordt gehouden MAANDAG 21 maart 2022 aanvang 20.00 uur in de Kakel.

AGENDA
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen vorige vergadering
4. Financiële situatie
5. Voorstellen
6. Rondvraag

Voorzitter: Penningmeester:      Secretaresse:
Jaap Ramaker Willem Visser Marianne Bast
Noordeinde 13     Kerkstraat 107 Hooiijzer 8
Oostzaan Oostzaan Oostzaan

Wilt u uw contributie voor 2022 overmaken op onderstaand rekeningnummer.

Rekeningnummer van de Club van Vijftig.
NL70RABO0354532049 t.n.v. Oostzaanse Korfbal Vereniging`

LET OP LET OP LET OP !!!!
DIT IS EEN NIEUW REKENINGNUMMER

CLUB VAN VIJFTIG DRAAGT U OKV ’N WARM HART TOE EN WILT U ONZE CLUB STEUNEN MELD U DAN AAN BIJ EEN VAN DE BOVENSTAANDE ADRESSEN . HET KOST MAAR 50 EURO PER JAAR SAMEN WORDT BESLOTEN WAT ER GESCHONKEN WORDT AAN DE CLUB.

Club van Vijftig