Korfbal Vereniging
OKV Oostzaan

CONTRIBUTIEVERHOGING OKV SEIZOEN 2022-2023

vrijdag 4 november 2022
Beste leden en ouders van jeugdleden,

Op 26 oktober jl. hebben wij onze jaarvergadering gehad. Daar zijn onze financiële cijfers 2021-2022 en de begroting 2022-2023 besproken. Net zoals alle huishoudens in Nederland heeft OKV ook te maken met stijgende kosten. Onze energie kosten zijn behoorlijk gestegen maar ook de huur voor de trainingen en wedstrijden voor het zaalseizoen gaan omhoog. Dit geeft ons een behoorlijk begrotingstekort.

Wij hebben dan ook, met instemming van de leden tijdens de jaarvergadering, moeten besluiten om onze contributie voor seizoen 2022-2023 met 5% te verhogen. Onze laatste contributieverhoging was in seizoen 2018-2019.

In november zal de onderstaande verhoging doorgevoerd gaan worden. Het betreft de contributieverhoging voor het seizoen 2022-2023. Dit betekent dat voor de maanden juli t/m oktober de verhoging, met terugwerkende kracht, in november meegenomen zal worden.Mocht er onverhoopt een probleem met de betaling van de contributie zijn, neem dan contact op met onze penningmeester via penningmeester@okv-korfbal.nl    hij zal dan gezamenlijk naar een oplossing zoeken.

Mocht het betalen van de contributie een probleem zijn/worden voor ouders van jeugdleden dan bestaat ook de mogelijkheid contact te zoeken met Jeugdfonds Sport & Cultuur Zaanstreek (zie bijlage).

Wij realiseren ons als bestuur dat het in deze tijd niet prettig is dat de contributie omhooggaat terwijl alles duurder is geworden. Aangezien onze kosten ook behoorlijk omhoog zijn gegaan hebben wij al contact met de Gemeente gezocht. Wij hopen dat er subsidie vrijgemaakt kan worden om o.a. de energielasten te ondersteunen.

Het is van groot belang dat wij een gezonde vereniging blijven zodat jullie allemaal kunnen blijven korfballen.

Wij hopen op jullie begrip.

Vriendelijke groeten,Het bestuur van OKV